Løpsinfo / Klasser

DISTANSER / KLASSER

Maraton og Stafettmaraton lag 4 og 8. 42,195 Km. Start: Larvik kl. 12:00 Hegdalsveien 108.

Halvmaraton og Stafett Halvmaraton lag 4. 21,098 Km. Start: fra Torp/Råstad st. kl. 13:00. Råstadveien 205. Aldersklasser: Registerers ved påmelding.

Stafett 8 etapper. Åpne klasser: Kvinner, Menn og Mix.

Stafett 4 etapper. Åpne klasser: Kvinner, Menn og Mix.

Mix lag: Både kvinner og menn som deltar, selv om det bare er en kvinne eller en mann.

Ellers lag med bare Kvinner / Menn.

En deltager kan løpe flere etapper og det kan kombineres med individuell løper på første etappe.

RULLESTOL / PIGGING

Det er anledning til å pigge med rullestol. Kryss av for rullestol ved påmelding. (hel og halv)

Dersom man tar en etappe med rullestol, løpesykkel el. på lag trengs ingen spesiell avkryssing ved påmelding

Ønskes duplisert startnummer til event. ledsager så gi oss beskjed min 3 uker før løp.

ALDERSGRENSER FOR DELTAGELSE:

Stafettmaraton 8 lag og stafett halvmaraton 4 lag, 12 år.

Stafettmaraton 4 lag og halvmaraton, 16 år.

Helmaraton 18 år.

Forsikring / lisens: Deltagelse på eget ansvar.

Premiering: Deltagermedaljer til alle som fullfører.

MATSTASJONER

Ved hver veksling blir det servert vann og eventuelt saft. Energidrikk til maratonløpere hel og halv.

Enkel servering (bolle/banan) til maratonløpere i siste halvdel av løpet.

På varme dager anbefaler vi deltakerne å ha med ekstra drikke, benytt drikkebelte ved behov.

Bagasjetransport

Fra start i Larvik og Torp til målområdet.

Gjelder kun enkeltdistanser, for stafett er det enklest å overlate bagasje til den du veksler med.

Bagasjen skal være merket med navn og telefon nr.

 

Garderober/Dusj

Ved målgang Quality Hotell.

Sperretid

Man må ha passert Melsom Skole ( ca 31 km) før kl 16:00. Kilometertid for å nå dette er 7:35 min/km.

AVMELDING / BRUDD

Vi refunderer ikke påmeldingsavgift ved avmelding/brudd.

Dersom en deltaker/hele laget må avbryte løpet, skal det gis beskjed på telefon  975 00 331.

 PRAKTISK INFO

STARTNUMMER / STAFETTPINNER

Kan normalt hentes torsdag til og med fredag før løpsdag. SMS eller e-post sendes ut til deltagerne i forkant.

Uavhentet nummer havner på respektiv start, her henter man også stafettpinne.

Hentested: Nortura / Gilde på Askollen ind. område. Åskollen 3 3170 Sem.

START

Helmaraton og stefettmaraton 4 og 8 kl. 12:00. Larvik Øst, Hegdal Industriområde. Hegdalsveien 108.

Halvmaraton og stefett halvmaraton 4 etapper starter i Sandefjord fra Torp st. kl. 13:00. Råstadveien 205.

Deltagelse på eget ansvar.

Fotografering: Det vil bli tatt bilder under arrangementet, bildene blir publisert på arrangørs Facebook side.

SYKKEL: DET ER IKKE LOV MED FØLGESYKKEL I LØYPA.

PARKERING

Hegdal: God plass, ingen avgift.

Torp: Begrenset plass, ingen avgift

Tønsberg: Ved Svømmehallen, Kaldnes eller Eckersbergs gt. mot Tog st. Rimelig dagsparkering alle steder.

Kollektivtrafikk

Til start Larvik med NSB, deretter buss fra holdeplass Munken – Bisjord (10 min med buss) se: vkt.no

Til start Torp, toget stopper i praksis på start. Bussholdeplassen her heter Torp stasjon Sandefjord.

Det er lørdag så kollektivtilbudet er godt. Vestviken Kollektivtrafikk og NSB dekker dette langs løypa.

TRAFIKK

Deltagerne skal følge vanlige trafikkregler for gående og etterkomme trafikkvaktenes

anvisninger. Diskvalifisering kan bli følge av eventuelle brudd på dette.

Transport til etappene skjer på egenhånd.

Det skal løpes på gangveier og fortau der traseen følger slike.

Som deltaker skal man vise hensyn til andre som du møter eller passerer på din vei. Du bidrar da til et arrangement som blir positivt for alle.

 

TRAFIKKAVVIKLING

Vegtrafikkloven gjelder, og deltakere og publikum skal derfor ikke parkere på offentlige og private veier.

Ved bruk av følgebil anbefaler vi at man ikke benytter Fv 170 Syrristveien / Haneholmveien da det ikke er gang/sykkelsti på distansen.

Kjør til / fra Store Bergan via Fv 303 inn Store Berganveien.

Vidre anbefaler vi å bruke gml. E18 fra Sandefjord. Fv 280 Raveien og Fv 272 Feensveien til / fra Torp st.

Fra Torp mot Storevar kan man også følge Østre Råstadvei 272 og vidrere på Helgerødveien Fv 303.

Unngå Fv 270 Råstadveien da det ikke er gang/sykkelsti på distansen.