Løpsinfo / Klasser

DISTANSER / KLASSER

Maraton – 42,195 km. Start i Larvik kl. 11:30 fra Hegdal Industriområde. Hegdalsveien 108.

Individuelt eller stafett (8 etapper).

 

Halvmaraton – 21,098 km. Start i Sandefjord kl. 13:00 fra Torp stasjon Råstad. Torp/Råstad st., Råstadveien 205.

Individuelt eller stafett (4 etapper).

 

Aldersklasser: Registreres ved påmelding

Stafett: Kvinner, Menn og Mix. Ingen aldersklasser.

Mix lag: Ingen krav til kjønnsfordeling.

En deltager kan løpe flere etapper og det kan kombineres med individuell løper på første etappe.

RULLESTOL / PIGGING

Det er anledning til å pigge med rullestol. Kryss av for rullestol ved påmelding (hel og halv).

Dersom man tar en etappe med rullestol, løpesykkel el. på lag trengs ingen spesiell avkryssing ved påmelding

Ønskes duplisert startnummer til event. ledsager så gi oss beskjed min 3 uker før løp.

ALDERSGRENSER FOR DELTAGELSE:

Stafett (både hel og halv distanse): 14 år

Halvmaraton individuelt: 16 år

Maraton individuelt: 18 år

Forsikring / lisens: Deltagelse på eget ansvar.

PREMIERING

Deltagermedalje til alle som fullfører.

MATSTASJONER

Vann/saft ved hver vekslingspost.

Energidrikk og enkel servering til de som deltar individuelt (første servering på Råstad).

På varme dager anbefaler vi deltakerne å ha med ekstra drikke, benytt drikkebelte ved behov.

 

BAGGASJETRANSPORT (gjelder ikke for stafettløpere)

Fra Larvik til målområdet, og fra Råstad til målområdet.

Bagasjen skal være merket med navn og telefon nr.

GARDEROBE

Ved målgang Quality Hotel Tønsberg eller Gjestebrygga.

SPERRETID

Man må ha passert Melsom Skole ( ca 31 km) før kl 15:30. Kilometertid for å nå dette er 7:35 min/km.

AVMELDING / BRUDD

Vi refunderer ikke påmeldingsavgift ved avmelding/brudd.

Dersom en deltaker/hele laget må avbryte løpet, send SMS til 975 00 331 og opplys om startnummer og navn.

PRAKTISK INFO

STARTNUMMER / STAFETTPINNER

Startnummer kan hentes  i portvakta på Nortura Tønsberg, Åskollen industriområde, 3170 Sem fra og med onsdag før løpsdagen.

Én person fra laget henter konvolutt med alle startnumerne til hele laget.

Startnummer/konvolutter som ikke er hentet innen fredag kl. 16 utleveres på startsted.

Stafettpinne hentes på startsted.

START

Helmaraton og stafettmaraton starter i Larvik kl. 11:30. Hegdal Industriområde. Hegdalsveien 108.

Halvmaraton og stafetthalvmaraton starter i Sandefjord fra Torp stasjon. kl. 13:00. Råstadveien 205.

Deltagelse på eget ansvar.

Fotografering: Det vil bli tatt bilder under arrangementet, bildene blir publisert på sosiale medier.

SYKKEL: DET ER IKKE LOV MED FØLGESYKKEL I LØYPA.

PARKERING

Hegdal: God plass, ingen avgift.

Torp: Begrenset plass, ingen avgift

Tønsberg: Ved Svømmehallen, Kaldnes eller Eckersbergs gt. mot Tog st. Rimelig dagsparkering alle steder.

TRAFIKK

Deltagerne skal følge vanlige trafikkregler for gående og etterkomme trafikkvaktenes

anvisninger. Brudd på regelverk kan medføre diskvalifisering.

Transport til etappene skjer på egenhånd.

Det skal løpes på gangveier og fortau der traseen følger slike.

Som deltaker skal man vise hensyn til andre som du møter eller passerer på din vei. Du bidrar da til et arrangement som blir positivt for alle.

TRAFIKKAVVIKLING

Vegtrafikkloven gjelder, og deltakere og publikum skal derfor ikke parkere på offentlige og private veier.

Av sikkerhetsmessige grunner blir det trafikale begrensninger rundt vekslingspunktene. Regn med kø- og ventetid.

Det anbefales at transport av stafettdeltagere skjer på andre veier enn løpetraséen!

Kjør Fv 303 fra Tjølling til Store Bergan Skole. Ikke kjør Syrristveien.

Kjør Fv 303 fra Store Bergan skole til Sandefjord sentrum. Ikke kjør Haneholmveien.

Kjør gml. E18 fra Sandefjord, Fv 280 Raveien og Fv 272 Feensveien til og fra Råstad. Unngå Råstadveien, da det ikke er gang/sykkelsti på distansen.

Kjør  Stangeveien/Lingelemveien/Raveien eller Fv 303 Helgerødveien/Feenveien mot Storevar.